Geachte broeder,
Wij hopen dat het je, en de mensen in je gezins- en familie kring, goed gaat. De piek van de Corona periode lijkt achter ons!
Weliswaar geven deskundigen aan dat het nog jaren zal duren voordat Corona echt weggebannen is als dat ?berhaupt zover zal komen, maar de regering heeft aangekondigd dat de meeste Corona maatregelen in september 2021 zullen verdwijnen. Daar richten we ons nu op.

Je bent gewend in november een Nieuwsbrief van ons te ontvangen. Deze Nieuwsbrief is eerder om je te laten weten dat we als Comité nog springlevend zijn. Door het niet-doorgaan van de mannendagen in 2020 en 2021 hebben we het onderlinge contact gemist, de tijd met God en met elkaar. Mede daarom hebben we overwogen om in oktober 2021 een digitale Mannendag te organiseren maar hebben daar om uiteenlopende redenen van afgezien. De voorbereidingen voor de D.V komende Mannendag in 2022 zijn gaande. Dan is het ook 25 jaar geleden dat de eerste Mannendag in Delft werd gehouden met Henk Binnendijk en Dick van Keulen die spraken over “Mannen naar Gods hart”, een mooi moment om dat in dankbaarheid te gedenken.

VOORUITBLIK MANNENDAG 2022
Het doorgaan van de mannendag in maart 2022 is weliswaar nog niet helemaal zeker maar we hebben de sprekers vastgelegd en
het CLD gereserveerd. Dus, onder voorbehoud, kunnen we je informeren dat de komende Mannendag zal worden gehouden op
D.V. zaterdag 26 maart 2022, in het Christelijk Lyceum Delft (CLD) aan het Molenhuispad in Delft. De inleiders zijn dan Arie de Rover
en Gert Hutten. Zij zullen met ons spreken over gelukkig worden en gelukkig zijn onder het motto “All you need is …?”.

BESTUURLIJK
Er zijn ontwikkelingen gaande op IT-gebied, zowel op de personele als de technische (website) kant. We houden je op de hoogte.

COMMUNICATIE
Het CMD probeert ieder jaar de informatieverstrekking op de CMD-Website te verbeteren. Er is zowel muzikale als tekstuele
informatie aangeboden om het thema zo breed mogelijk aan de orde te stellen als opmaat naar de komende Mannendag.
Mocht u interessante-, tekstuele- of muzikale of bemoedigende input hebben voor de deze website, aarzelt dan niet om die te
sturen aan info@mannendagdelft.nl om die op de Mannendag Delft-website te laten zetten zodat ook andere broeders daarmee worden
bemoedigd.

Medio november dit jaar komt er een volgende Nieuwsbrief met meer details over de mannendag in 2022. Volgt u verdere
berichtgeving via onze website.

Met broederlijke groet namens het Christen Mannencomité Delfland(CMD),

Gertjan Hordijk

Reacties van deelnemers:

“Ik kom er altijd beter vandaan”.

“Geweldig om de eenheid tussen mannen van verschillende kerken te ervaren”.

“En ik maar denken dat ik de enige was die daar mee zat”.

Contactgegevens:

CMD Contact
p/a Rosa Manuslaan 25
2464 DP Pijnacker
E: info@mannendagdelft.nl
T: 06 – 23 95 72 92

Copyright © 2023 CM Delfland