Beschrijving

 

Een Mannendag, wat kan ik er verwachten?

Doelgroepen

De Mannendag is een jaarlijkse bijeenkomst van christelijk georiënteerde mannen, waarvan het overgrote deel tussen 25-60 jaar jong is en afkomstig uit alle lagen van de bevolking.

Het is een wat groter opgezette activiteit voor en met regionale mannencomités. Het wordt ervaren als een feestelijk weerzien van leden uit de diverse soorten kerkgemeenten en stromingen die het Westland rijk is. Al hebben we ook trouwe bezoekers uit Midden- en Oost-Nederland.

Thema’s

Voor de Mannendag wordt door het CMD een thema vastgesteld. Dit thema sluit aan bij ontwikkelingen die mannen treffen in hun eigenwaarde en zingeving op hun plaatsen in maatschappij, kerkgemeente en gezin. Er worden gastsprekers gecontracteerd die vanuit hun expertise een relevante visie kunnen geven op het thema.

Sessies

De Mannendag wordt geopend met gebed door de dagvoorzitter, die het dagprogramma voorstelt, de sprekers bij je introduceert en die nieuwswaardigheden over christelijk Nederland met ons deelt.

Het dagprogramma beslaat grofweg van 9-16u en kenmerkt een ochtend deel en een middag deel, elk weer onderbroken door een koffie/thee pauze.

Voor de lunch vinden er gewoonlijk twee sessies plaats waarin de gastsprekers hun visies geven op hedendaagse ontwikkelingen en de uitleg daarin van God’s Woord.

Mocht je met vragen voor de sprekers blijven zitten, dan is er gelegenheid die schriftelijk voor de lunch in te dienen, zodat de sprekers er zich tijdens de lunch over kunnen beraden.

Na de lunch zullen de sprekers in 2 x 2 korte sessies uitwijden over antwoorden op de ingediende vragen en aanverwante onderwerpen.

De lunch vind plaats als een buffet in de wandelgangen van het gebouw, en is een uitstekende gelegenheid om met anderen in contact te komen en van gedachten te wisselen over persoonlijke en kerkelijke visies. Tijdens de lunch zijn er diverse bemande stands van uitgeverijen en instellingen die hun aktiviteiten promoten.

Alle sessies van de gastsprekers worden professioneel opgenomen en ter plekke op CD-ROM(s) gebrand, welke na afloop tegen een kleine vergoeding kunnen worden aangeschaft.

Muziek

Na elke pauze worden een of meer liederen gezongen (psalmen, opwekking) om onze harten weer te richten. Een geweldige multi-instrumentale band biedt muzikale begeleiding. De bandleider stelt de liederen samen bij het thema. De liedteksten worden geprojecteerd op een groot scherm zodat iedereen kan meelezen en meezingen. Dat alleen is al een geweldig verbroederende ervaring.

Gebed

Gedurende de hele dag is een team van bidders discreet aktief om voorbede te doen bij onze Heer voor de zuiverheid van gedachten en daden van alle aanwezigen, en het afweren van aanvallen van de boze.

Reacties van deelnemers:

“Ik kom er altijd beter vandaan”.

“Geweldig om de eenheid tussen mannen van verschillende kerken te ervaren”.

“En ik maar denken dat ik de enige was die daar mee zat”.

Contactgegevens:

CMD Contact
p/a Rosa Manuslaan 25
2464 DP Pijnacker
E: info@mannendagdelft.nl
T: 06 – 23 95 72 92

Copyright © 2023 CM Delfland