Beste lezer,

Op MD23 staan identiteit en zelfbeeld centraal onder motto ‘Worden Wie We Zijn!’. Er is al veel gezegd en geschreven over dit onderwerp. Wij hebben een selectie gemaakt van lezenswaardige thema-inhoudelijke stukken. Desgewenst kunt u hiervan kennis nemen om u ‘op te warmen’ voor de mannendag.

Aanbevolen boeken:

TITEL

 SCHRIJVER

Je bent geliefd

Max Lucado

Hij kent je naam

Max Lucado

Leef zoals jij bedoeld bent

Trudi van Woudenbergh-Mesch

Eindelijk thuis (over de verloren zoon)

Henri Nouwen

Bevrijd van jezelf

Tim Keller

Ontdek je identiteit in Christus

Wilkin van de Kamp

Identiteit (worden wie je bent)

Jan Pool

Verrast door de Geest

Gert Hutten

Jezus, de man die je niet kunt negeren

Gert Hutten

Zo verandert God jou

Gert Hutten

Herstel van identiteit

Leanne Payne

Ga met God (en Hij zal met je zijn)

Tineke Tuinder

Geliefd, jij ook?

Bobby Schuler (Hour of Power)

 

Links naar thema-inhoudelijke stukken op het web:

Wat zegt de Bijbel eigenlijk over je zelfbeeld? – EO BEAM

Zelfbeeld en identiteit (herschepping.nl)

https://www.eo.nl/artikel/de-waarheid-over-jouw-zelfbeeld

Perfect-imago-lezing-vrouwenbond-2018.pdf (refoweb.nl)

Refoweb | Zelfbeeld en eigenwaarde | Refoweb

Refoweb | Boek over zelfbeeld en zelfacceptatie | Refoweb

https://www.pastoralehulpverleningjongeren.nl/geestelijke-groei/herstel-zelfbeeld-en-geloofsgroei/

https://www.navigators.nl/lef/blog/bijbelteksten-identiteit

https://www.christenhaptotherapie.nl/mensvisie-in-de-bijbel/identiteit-wie-ben-ik/

https://www.praktijkdewijnrank.nl/hulpaanbod/christelijke-hulp-bij-zelfaanvaarding-en-zelfvertrouwen/

Losse ‘knipsels’:

 ——–

Wie niet alleen kan zijn, moet oppassen voor de gemeenschap

(Uit: ‘Brevier’ van Dietrich Bonhoeffer; het woord ‘gemeenschap’ kan ook gelezen worden als ‘relatie’)

 

Velen zoeken de
gemeenschap uit vrees voor de eenzaamheid. Omdat ze niet alleen kunnen zijn, worden ze onder de mensen gedreven. Ook christenen die niet met zichzelf in het reine kunnen komen, die slechte ervaringen hebben opgedaan met zichzelf, hopen dat zij in de gemeenschap de hulp van anderen zullen vinden. Meestal worden ze teleurgesteld en verwijten dan aan de gemeenschap, wat hun eigen schuld is. Wie op de vlucht voor zichzelf zijn intrek neemt bij de gemeenschap, misbruikt haar
voor praatjes en afleiding, al lijken die praatjes en afleiding nog zo geestelijk. In werkelijkheid zoekt hij helemaal niet de gemeenschap, maar de
roes, die de eenzaamheid korte tijd doet vergeten, en juist daardoor de dodelijke eenzaamheid van de mens bewerkt.

Wie niet alleen kan zijn, moet oppassen voor de gemeenschap. Hij zal zichzelf en de gemeenschap slechts schade berokkenen. U stond alleen voor God toen Hij u riep; alleen moet u antwoorden op Zijn roepstem; alleen moet u uw kruis opnemen, strijden en bidden en alleen zult u sterven en rekenschap moeten afleggen voor God. U kunt toch uzelf niet ontlopen, want God heeft u als persoon alleen gezet. Indien u niet alleen wilt zijn, dan wijst u de roepstem van Christus af en kunt u aan de gemeenschap der geroepenen geen deel hebben.

Maar omgekeerd geldt evenzeer: Wie geen deel heeft aan de gemeenschap, moet oppassen voor het alleen zijn. God heeft u geroepen in de kring der gemeente en die roepstem gold niet alleen u: In de gemeente van deze door God geroepen mensen draagt u uw kruis, strijdt u en bidt u. U bent niet alleen, zelfs in het sterven en op de jongste dag zult u alleen maar lid zijn van de grote gemeente van Jezus Christus. Wanneer u de gemeente der broeders geringschat, dan wijst u de
roepstem van Jezus Christus af, dan kan uw eenzaamheid u slechts tot onheil worden.

Wij ontdekken:
slechts levend in de gemeenschap, kunnen we alleen zijn; en slechts hij die alleen is, kan leven in de gemeenschap. Beide dingen horen bij elkaar. Slechts in de gemeenschap leren wij op de juiste wijze alleen-zijn en slechts in het alleen-zijnleren wij op de juiste wijze in de gemeenschap leven.

Elk dezer dingen heeft los van het andere diep afgronden en gevaren. Wie gemeenschap wil zonder het alleen-zijn, valt in de leegte van woorden en gevoelens; wie het
alleen-zijn zoekt zonder gemeenschap, komt in de afgrond van ijdelheid, vertroeteling van zichzelf en vertwijfeling/

——————————————————————–

Reacties van deelnemers:

“Ik kom er altijd beter vandaan”.

“Geweldig om de eenheid tussen mannen van verschillende kerken te ervaren”.

“En ik maar denken dat ik de enige was die daar mee zat”.

Contactgegevens:

CMD Contact
p/a Rosa Manuslaan 25
2464 DP Pijnacker
E: info@mannendagdelft.nl
T: 06 – 23 95 72 92

Copyright © 2023 CM Delfland