Arjen ten Brinke
Mannendag 2019 CMDelfland
Waar ga je voor / Opstaan voor het doen van goede werken
Arjen gaat van een bottom-up benadering van identiteit uit. Er-voor-gaan om onderdeel te zijn van 
Gods gerechtigheid, betekent jezelf dienstbaar inzetten in het terugdringen van het kwaad in het 
leven van kwetsbaren. 
00:01
Leren van kerk in armoede. Waar ga je voor is voor hen niet relevant. Zij moeten 
overleven. Wij leven in overvloed. 
00:02
We mogen onderdeel zijn van het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. God doet 
geen gerechtigheid: God is een en al gerechtigheid
00:06
Het doen van recht. Terugdringen van kwaad in het leven van kwestbaren.
?Wie zich over een arme ontfermt, aanbid Hem? (Spr. 19:17)
00:10
Zelf geneigd naar wat kan ik nog m??r doen. Ontfermen over armen. Niet die ingeving 
van de geest negere. Knuffelen van die straatkrant verdeler bij supermarkt. Over 
waarde geven, liefde geven. 
00:13
Volg die ingeving van de geest. Mannen denken vaak, ik heb mijn huisje-boompje-
beestje, maar vind mijn leven niet okee. Wat moet ik nog meer doen? Recht doen, 
trouw zijn, nederig de weg gaan met God (Micha)
00:16
Hoe kan ik U nog meer dienen, Heer? Dat nou juist net niet. Wast voeten. Wees 
dienend naar elkaar.
00:17
Het volk gaat zich te buiten in godsdienstige feesten, doch God wijst ze af. Zij die 
invloed konden uitoefenen in naam van God, deden dat niet. Want ze waren deel 
geworden van het systeem. (Amos 5)
00:19
Een duurzaam koninkrijk van God is gevestigd op de vier pijlers: liefde, waarheid, 
gerechtigheid en recht.
00:20
Ja maar ik kan toch niet alles op mijn nek nemen? Je ben te condoleren, als het je niks 
meer doet.  Je bent te feliciteren, als je recht wilt blijven doen.
Wat nou ?Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw?. Tot die tijd wachten? Nee? 
Climax in de bijbel. Jesus die door voorlezen boekrol de profetie in vervulling laat gaan 
(Jes). Het koninkrijk is begonnen. Geen checklist evangelie.
00:26
Je ziet het vandaag voor je ogen gebeuren. Misstanden in Calcutta, Hindoe priesters 
die meisjes ronselen. Ontdekking van een kruis in een kerkje nabij.
00:30
Nederigheid. Er is veel liefde nodig in de wereld. Wij zijn allen als het potloodje in de 
hand van God die een liefdesbrief aan de wereld schrijft.
00:31
Christus heeft geen lichaam op aarde, behalve die van jou. Het zijn jouw handen 
waardoor Hij de wereld kan zegenen.
00:36
Cynisme. Tekenen van het koninkrijk? Doorkijkjes in de sterrenhemel. Redding van 
onderworpen visnet jongens in Ghana.
00:38
Ga daarheen waar het ?ruw? is, waar het ?schuurt?. En waar je God heel erg nodig hebt.
00:41
Wie ben ik nou. Wat kan ik nou. Christus heeft alle macht. Waar ga je voor. Wegkijken 
is geen optie. Dicht bij Jezus blijven, om redding te kunnen brengen.
00:44
Wij moeten leren om ons broodtrommeltje te geven, om door Jezus te laten 
vermenigvuldigen.

Reacties van deelnemers:

“Ik kom er altijd beter vandaan”.

“Geweldig om de eenheid tussen mannen van verschillende kerken te ervaren”.

“En ik maar denken dat ik de enige was die daar mee zat”.

Contactgegevens:

CMD Contact
p/a Rosa Manuslaan 25
2464 DP Pijnacker
E: info@mannendagdelft.nl
T: 06 – 23 95 72 92

Copyright © 2023 CM Delfland