Thema

Waar ga je voor?

Op MD2017 was het thema ‘Man, voel je de strijd?’ en op MD2018 ‘Samen volharden’. In?Rom 5:33?zien we de lijn: verdrukking ? volharding ? ondervinding/beproeving ? hoop ? blijdschap. Voor MD2019 richten we ons dan ook op de hoop en blijdschap. Christenen zijn God veelal wel dankbaar voor al wat ze ontvangen. Maar ‘roemen (christenen) in de hoop?’ ? Zijn christenen in de praktijk een levend voorbeeld van hoop, verwachting en blijdschap? De vraag is: Hoe worden we nu, op de plaats waar we leven, hoopvolle en blije getuigen van een machtig God, Die groter is dan wij, Die ons gemaakt heeft en dus kent, Die een plan met ons heeft en Die niets liever wil dat we allemaal gelukkig worden? Winning Man?Hammock Man?Pushing Man?Pulling Man

Sprekers

Arie de Rover

Waar heb ik het over

Met wat voor oogmerk doe je iets, voor jezelf, voor anderen, voor de gemeenschap? Identiteit. Aantekeningen bij audio (TXT).

Audio

(103MB)

Arjen ten Brinke

Waar heb ik het over

Waar ga je voor, en met name het opstaan voor het doen van goede werken. Aantekeningen bij audio (TXT)

Audio

(92MB)

Reacties van deelnemers:

“Ik kom er altijd beter vandaan”.

“Geweldig om de eenheid tussen mannen van verschillende kerken te ervaren”.

“En ik maar denken dat ik de enige was die daar mee zat”.

Contactgegevens:

CMD Contact
p/a Rosa Manuslaan 25
2464 DP Pijnacker
E: info@mannendagdelft.nl
T: 06 – 23 95 72 92

Copyright © 2023 CM Delfland