Thema

Battlefield 6.0

Er wordt in de wereld wat af gevochten en veel oorlog gevoerd! In het echt, maar zeker ook in computerspellen! Een populair spel, vooral onder de jongeren, is bijvoorbeeld Battlefield.

De meest re?le strijd die nu wordt gevoerd, is echter geestelijk van aard! Die is nu en heel dichtbij en dringt in alle lagen van het leven en van ons bestaan door! Herken je de heftigheid van die strijd in je eigen leven ? Bijvoorbeeld in de vragen die je hebt en de worstelingen die je ervaart?

Daar willen we heel graag met jou en heel veel andere mannen (jong & oud!) over doorpraten.

Sprekers Ron van der Spoel en Wim Hoddenbagh zullen spreken over verlangen naar gerechtigheid en de geestelijke strijd die dat met zich meebrengt onder het motto ‘Man, voel je de strijd?’.

De ondertitel ‘Battlefield 6.0. Hard-line of Heart-line?’ geeft mooi aan dat kiezen strijd impliceert.

 

Sprekers

Ron van der Spoel

Ron van der Spoel

Ron van der Spoel (Middelharnis, 1968) is voormalig predikant binnen de PKN, actief in de lokale politiek en al jarenlang een graag gehoord spreker op christelijke conferenties. Daarnaast is Ron bekend van de beweging Passie voor Preken, Open Doors, waar hij zich inzet om pastors te trainen die werken in landen waar christenen om hun geloof vervolgd worden. Ron is getrouwd en vader. Ron is een geestelijke strijder hier in Nederland maar zeker ook wereldwijd!

Open Doors, Jethro Foundation

Opname
Opname
Ron van der Spoel
MD 2017
(46,7 MB)

Strijd op straatniveau

Ron richt zich op het verlangen naar gerechtigheid, over strijd en wapens, wie bouwt de muur rondom de stad en wie gaat op de bres staan, hoe de strijd in het gebed plaatsvind, en het wapen van de wandeling.

Wim Hoddenbach

Wim Hoddenbagh

Opname
Opname
Wim Hoddenbach
MD 2017
(87,2 MB)

De strijd tussen goed en kwaad

Wim heeft het over het ‘kiezen’, hoe het kiezen tussen goed en kwaad je afleid van het echte probleem, en een praktische vertaling van de boom van het Leven en de boom van Kennis over Goed en Kwaad naar jouw praktijk.

 

Reacties van deelnemers:

“Ik kom er altijd beter vandaan”.

“Geweldig om de eenheid tussen mannen van verschillende kerken te ervaren”.

“En ik maar denken dat ik de enige was die daar mee zat”.

Contactgegevens:

CMD Contact
p/a Rosa Manuslaan 25
2464 DP Pijnacker
E: info@mannendagdelft.nl
T: 06 – 23 95 72 92

Copyright © 2023 CM Delfland